Thông báo làm rõ về “Thương hiệu CT”

“Crystal Tomato® đã ra công bố thông báo làm rõ tại nhật báo Singapore Straits Times vào ngày 06/02/2018, để thông báo cho khách hàng và công chúng nói rằng” Nhãn hiệu CT ” được đăng ký bởi Leone Laboratories Pte Ltd (liên quan đến sản phẩm bổ sung của họ) KHÔNG PHẢI Crystal Tomato® và cũng không có bất kỳ liên kết nào với Crystal Tomato®.

Luật sư của Leone Laboratories Pte Ltd đã gửi gửi tuyên bố thông báo cho Crystal Tomato® rằng họ cam kết loại bỏ cũng như chấm dứt việc sử dụng thuật ngữ “Nhãn hiệu CT”.

Crystal Tomato® bảo lưu tất cả các quyền trong vấn đề trên. ”

Crystal Tomato® bảo lưu tất cả các quyền trong vấn đề trên.

 

“Thông báo làm rõ

Chúng tôi, Gromark Consumers Enterprise Pte Ltd (“Gromark”), trụ sở chính tại 1 Goldhill Plaza, # 02-03 Podium Block, Singapore 308899, là chủ sở hữu của sản phẩm:

• Viêu uống trắng da CRYSTAL TOMATO®

Chúng tôi gửi thông báo tới Lione Laboratories Pte. Ltd (“Lione”) đã được phân loại một cách rõ ràng thông qua luật sư của họ rằng “Thương hiệu CT” (được đánh dấu bởi Lione, nó tương tự như thương hiệu “LUCENT”) không được đề cập đến CRYSTAL TOMATO®.

Tóm lại, “Nhãn hiệu CT” do Lione công bố KHÔNG PHẢI CRYSTAL TOMATO® và không có bất kỳ liên kết với sản phẩm và thương hiệu CRYSTAL TOMATO®.

Lione cũng đã thông báo cho Gromark, họ đã ngừng sử dụng thuật ngữ “Nhãn hiệu CT” trong “bảng so sánh đặc điểm kỹ thuật sản phẩm” của họ.

Thông báo này đơn giản giúp cung cấp cho quý khách hàng nắm được vấn đề cũng như thông tin chung đến công chúng.

Quản lý,
Gromark Consumers Enterprise Pte Ltd ”

Mon 11, 2018