Diễm My chia sẻ với tạp chí Her World về sản phẩm làm đẹp ưa thích mới của cô ấy chính là Crystal Tomato®

Người nổi tiếng Việt Nam, Diễm My, Diễn viên Diễm My 9x chia sẻ với Tạp chí Her World Vietnam về sản phẩm làm đẹp yêu thích mới của cô – Crystal Tomato®
Đọc bài viết của Her World Vietnam (số tháng 7 năm 2014) tại đây.
Mon 11, 2018