12 11, 2018

Diễm My chia sẻ với tạp chí Her World về sản phẩm làm đẹp ưa thích mới của cô ấy chính là Crystal Tomato®

Mon 11, 2018 |

Người nổi tiếng Việt Nam, Diễm My, Diễn viên Diễm My 9x chia sẻ với Tạp chí Her World Vietnam về sản phẩm làm đẹp...